Poster-idee: voorlezen in de bibliotheek voor kinderen. Onder de naam: Voorleesuurtjes
Voor dit idee heb ik een tekening gemaakt van een voorleesgroep in een bibliotheek. Het lettertype van de titel is in Illustrator gemaakt en bewerkt in Photoshop. 

Poster idea: reading aloud in the library for children. Under the name: Voorleesuurtjes (Reading hours). For this idea I made a drawing of a reading group in a library. The title font was created in Illustrator and edited in Photoshop.
Verschillende ontwerpen:
Different ideas:
Al de voorbereidende schetsen: 
All the preparatory sketches:
Back to Top